Kaj je realitetna terapija in kdo psihoterapevt realitetne terapije?

Realitetna terapija je psihoterapevtski pristop, ki temelji na razumevanju, da smo ljudje svobodna in odgovorna bitja, ki smo notranje motivirana in se vedemo namensko. Namen vedenja je slediti notranjim motivom ter tako vzpostaviti in ohranjati ravnovesje s seboj in okoljem. Povedano preprosto – vedemo se vedno z namenom, da bi se počutili dobro, tudi ko na prvi pogled to ne zgleda tako. Ameriški psihiater Dr. William Glasser, ki je avtor realitetne terapije, je ta pristop poimenoval teorija izbire.

KDO JE PSIHOTERAPEVT REALITETNE TERAPIJE?

Psihoterapevt realitetne terapije človeško vedenje, tudi če še tako nenavadno, razume kot način, na katerega posameznik skuša v danih okoliščinah vzpostaviti ravnovesje v svojem življenju. S tem razumevanjem pristopa k pojasnjevanju vedenja klientov, ki svoje vedenje pogosto razumejo kot odziv na neko preteklo ali sedanje dogajanje ali kot odgovor na vedenje drugih ljudi. Pri tem klienti izhajajo iz prepričanja, da so prav ti drugi ljudje oz. pretekli ali sedanji dogodki tisti, ki jim preprečujejo, da bi v življenju učinkovito skrbeli za svoje zadovoljstvo in razvijali povezanost z njim pomembnimi ljudmi.

SMO ŽRTVE DRUGIH IN OKOLIŠČIN ALI SVOBODNI V SVOJEM ODLOČANJU?

Če to ponazorimo s preprostim primerom – z avtom se vozimo po cesti, kjer velja omejitev 90 km/h, voznik pred nami pa vozi 60 km/h. Recimo, da se na omenjenega voznika jezimo in nas  takrat naš sopotnik vpraša zakaj se jezimo. Odgovor velike večine bi v dani situaciji bil neka različica izjave »Zato, ker on vozi tako počasi,« pri čemer bi zaimek on verjetno nadomestila kakšna bolj sočna beseda. Za našo jezo je torej odgovoren on in če ne bi vozil tako počasi, se ne bi jezili. Pravzaprav pa naše jezenje ni povezano z omenjenim voznikom, temveč z našimi specifičnimi idejami o tem, kako bi se morali vozniki na cesti obnašati in o tem kako naj se obnašam jaz ob vozniku, ki se na cesti ne obnaša skladno z mojimi specifičnimi idejami. Ker so te prepletene s prepričanjem, da drugi ljudje ali okoliščine povzročajo naše vedenje, sebe doživljamo kot žrtev omenjenega voznika in ne kot svobodno bitje, ki se v danih okoliščinah jezi ter tako sebi skuša povrniti občutek moči in kontrole ter ponovno vzpostaviti ravnovesje. Enake primer lahko najdemo tudi na področju partnerstva, starševstva, zaposlitve in še kje drugje.

KAKO POTEKA PSIHOTERAPIJA PRI PSIHOTERAPEVTU REALITETNE TERAPIJE?

Psihoterapevt realitetne terapije v psihoterapevtskem procesu ustvarja okoliščine, v katerih klienti spremenijo svoj pogled na sebe kot žrtev neugodnih okoliščin ali drugih ljudi in sebe pričnejo prepoznavati kot svobodno bitje, ki ves čas sprejema odločitve o sebi, ne glede na okoliščine. Pri tem psihoterapevt realitetne terapije izhaja iz prepričanja, da smo ljudje gospodarji svojega delovanja in glavni igralci filma, ki ga imenujemo življenje. Z deljenjem tega pogleda na človeka in njegovo vedenje, psihoterapevt realitetne terapije ustvarja okoliščine, v katerih klienti lahko spremenijo pogled na sebe in si omogočijo boljše povezovanje z drugimi, usklajevanje v različnih okoliščinah in vzpostavitev ravnovesja na vseh področjih življenja.