kdaj afirmacija deluje

Kako kreirati afirmacijo, ki bo delovala?

Večkrat dobim vprašanje, kako kreirati afirmacijo, ki bo res učinkovita oz. kot radi rečemo, takšno, ki bo delovala. Ljudje mi pripovedujejo, kakšne afirmacije so si kreirali, povedo, da so jih nenehno ponavljali, učinka, vsaj takšnega, kot so si želeli, pa ni bilo.

Odgovor na vprašanje, zakaj afirmacije ne delujejo, sem ponudila v dveh zapisih, ki sem jih objavila že v preteklosti, in sicer Kako uporabljati afirmacije? ter Pasti uporabe afirmacij. V tokratnem zapisu pa vam predstavljam vajo, s katero si lahko pomagamo ugotoviti, ali smo kreirali afirmacijo, ki je prava za nas in takšna, da vanjo res v celoti verjamemo, njenega delovanja pa ne ovirajo neozaveščena prepričanja in čustva.

Za temeljito izvedbo vaje potrebujemo približno eno uro, morda nekaj minut več, vključuje pa naslednje korake.

1. Izberimo področje, na katerem si želimo spremembe. 

Če nismo prepričani, katero področje je tisto, na katerem najnujneje potrebujemo spremembo, si lahko pomagamo tudi z vajo Krog življenja in tako določimo tisto področje življenja, na katerem smo najbolj nezadovoljni.

2. V enem stavku opredelimo, kako je ta sprememba vidna. 

Če smo npr. izbrali področje odnosa s partnerjem, se osredotočimo na spremembo, ki bo vidna na tem področju. Npr. sem v ljubečem partnerskem odnosu ali s partnerjem se razumeva in podpirava ali imam spoštljiv odnos do partnerja. Pomembno je, da je ta sprememba zapisana na način, da vanjo lahko verjamemo in se ob misli nanjo tudi dobro počutimo. Izbrani stavek je naša afirmacija.

3. Preverimo občutke in misli ob kreirani afirmaciji.

Poskrbimo za umiritev, lahko si pomagamo tudi z zavestnim dihanjem. Ko smo umirjeni in sproščeni, v mislih ponovimo svojo afirmacijo, ob tem pa smo pozorni na občutke v telesu. Ničesar drugega ni treba storiti, le opazujemo, kaj ob misli na našo afirmacijo sporoča telo. Morda lahko prepoznamo metuljčke navdušenja v trebuhu ali pa napetosti v različnih delih telesa. Opazujemo tudi svoje misli, ki se nam porodijo ob tem, ko v mislih ponovimo afirmacijo. So to misli zaupanja ali misli strahu in dvoma? Če v telesu zaznamo neprijetne občutke in napetosti ter prepoznamo misli dvoma, strahu, misli, ki nas ne navdajajo z optimizmom in vero, je to pokazatelj, da v kreirano afirmacijo ne verjamemo v celoti in jo je dobro preoblikovati.

4. Preverimo afirmacijo z mišičnim testiranjem.

Mišično testiranje je odličen in preprost način, s katerim preverimo, ali smo skladni z afirmacijo – ali vanjo res v celoti verjamemo ter ali je dobra za nas in tudi za druge oz. je, kot radi rečemo, v najvišje dobro. Več o tem, kako uporabljati mišično testiranje, najdemo tu.

5. Preverimo občutki ob misli na to, da je sprememba že uresničena.

Predstavljajmo si, da je naša afirmacija že uresničena. Mimogrede, če s tem nimamo težav, je to dober pokazatelj, da smo kreirali afirmacijo, v katero pravzaprav že verjamemo oz. z njo že izražamo realnost. Si nikakor ne morete predstavljati občutij, ki vas bodo prevevala ob uresničeni afirmaciji? To je znak, da jo je treba nekoliko spremeniti. Poimenujmo občutke, s katerimi nas navdaja misel na novo realnost, poskušajmo jih čim natančneje opisati. To namreč potrebujemo za učinkovito izvedbo 7. koraka.

6. Izrazimo hvaležnost v povezavi z izbrano spremembo.

Afirmacije delujejo hitreje, če v življenju uporabljamo tudi hvaležnost. Zato poiščimo vsaj 3 stvari, za katere smo hvaležni in so vezane na naše izbrano področje. Če je naša afirmacija »Imam spoštljiv odnos do partnerja«, lahko poiščemo tri stvari, ki jih pri njem spoštujemo, najdemo preteklo situacijo, v kateri smo partnerju izkazali spoštovanje, ipd.

7. Utrdimo afirmacijo z NLP-tehniko Krog odličnosti.

Namen tehnike Krog odličnosti je hiter priklic prijetnih občutkov, takrat ko jih najbolj potrebujemo. Ob uporabi afirmacij pa nam bo ta hiter priklic prijetnih občutkov (tistih, ki smo jih zapisali v 5. koraku) služil za krepitev afirmacije oz. pozitivnih občutij, ki jih doživljamo ob njenem izgovarjanju. Če tehniko izvajamo pravilno in dovolj pogosto, bomo katerikoli občutek lahko priklicali praktično v sekundi. Navodila za izvedbo tehnike najdemo tu.

Z ljubeznijo. ♥
Petra