kako rešiti konflikt

Kako rešiti konflikt?

Ste želva, morski pes, medvedek, sova ali lisica? »Nič od tega nisem,« boste morda rekli, »človek sem.« Jaz pa pravim, da boste morda, ko preberete zapis, kljub vsemu rekli: »Človek sem, prepoznam pa se tudi v opisu ene ali dveh v naslovu omenjenih živali.« Te namreč predstavljajo različne stile soočanja s konflikti.

Želva

Ko želva prepozna nevarnost, se skrije v svoj oklep in tam počaka, da ta mine. Na podoben način delujemo tudi mi, kadar se umaknemo, da bi se konfliktu izognili. Z enakim namenom se izogibamo pogovoru o temah, v katerih se z drugimi ne strinjamo, izogibamo se tudi druženju z ljudmi, za katere vemo, da imajo drugačno mnenje od našega ali da bi lahko v komunikaciji z njimi prišlo do konflikta. Pogosto se odpovemo lastnim željam ali ciljem, saj verjamemo, da bi z vztrajanjem povzročali težave in spodbujali nastanek konflikta. Lahko pa ob tem izkusimo tudi notranji boj, ki se odvija med delom nas, ki se želi izraziti, in tistim, ki se želi umakniti. Takšni notranji konflikti lahko močno vplivajo na naše nezadovoljstvo, občutek notranjega miru, občutek, da smo v podrejenem položaju, ali kot pogosto rečemo, da se moramo vedno prilagoditi, ob tem pa sebe doživljamo kot žrtev življenja, ljudi in okoliščin ter se ne zavedamo, da smo v resnici akterji, ne pa le nemočni opazovalci. Če se prepoznate v tem opisu, si lahko pomagate s tem, da začnete krepiti svojo samozavest in asertivno komunikacijo.kako rešiti konflikt kako rešiti konflikt kako rešiti konflikt

Morski pes

Morski psi verjamejo, da je napad najboljša obramba in v skladu s tem tudi delujejo. V svoji komunikaciji so agresivni, govorijo glasno, se pritožujejo, žalijo, tudi zaničujejo, če presodijo, da jih bo to pripeljalo do cilja oz. zmage – to je dokazati, da imajo oni prav. Kot takšni smo resnično pripravljeni narediti vse, da zmagamo, saj ljudi delimo na zmagovalce in poražence. Slednji si nikakor ne želimo biti. Ob zmagi doživljamo ponos in moč, poražence pa zaničujemo. Lastni cilji, mnenja, potrebe ali želje se nam zdijo pomembni, cilji, mnenja, potrebe in želje drugih nas ne zanimajo. Prav tako se nam ne zdi pomembno, kakšno mnenje imajo drugi o nas, nimamo namreč močne potrebe po ugajanju. Ljudje nas se spoštujejo, temveč se nas bojijo in se nam zato pogosto izogibajo. Zanimivo je, da morske pse spremlja občutek notranjega nemira, saj jih nenehno skrbi, da ne bodo zmagali, lahko bi rekli, da so kot psi, ki lajajo, kadar jih je strah. Tudi za morske pse velja, da si na poti do učinkovitejšega soočanja s konflikti lahko pomagajo s tem, da začnejo krepiti svojo samozavest, asertivno komunikacijo, predvsem pa aktivno poslušanje.

Medvedek

Srčna želja medvedkov je, da bi se vsi dobro razumeli. Želijo, da bi ljudje živeli v harmoniji in njihova vedenja so usmerjena v to, da hitro rešijo konflikte, zgladijo vsa nasprotja in s tem v svoje življenje in življenje drugih ponovno vnesejo mir. Uresničitev ciljev ali izpolnitev neke želje sta drugotnega pomena, pomemben je dober odnos. Če se je v zameno za to treba čemu odpovedati, medvedki to brez težav storijo. Prepoznamo jih lahko v ljudeh, ki znotraj družine skrbijo za to, da se vsi člani med seboj dobro razumejo in zato prevzamejo vlogo mediatorja ter nenehno skrbijo za sprotno glajenje nesoglasij. Pogosto so pretirano zaskrbljeni, saj s svojim vedenjem ne želijo poslabšati odnosov, verjamejo pa, da k temu lahko prispevajo, zato skrbno izbirajo svoje besede. Prepričani so, da lahko dosežejo spravo med ljudmi, zato skušajo delovati tako, da bodo ljudje, ki jih obkrožajo, srečni. Odgovornost za njihovo srečo in tudi nesrečo prevzamejo na svoja pleča in se v skladu s tem tudi vedejo. S stalnim odpovedovanjem lastnim ciljem in željam pa pogosto lahko tvegajo nezadovoljstvo, občutek nemoči in nesposobnosti. Na poti do učinkovitejšega soočanja s konflikti si lahko pomagajo s tem, da krepijo zavedanja, da smo za svojo srečo ali nesrečo odgovorni sami.

Lisica

Če se nam zdijo pomembni odnosi, hkrati pa tudi izpolnitev naših ciljev in želja ter se zavedamo, da obstaja velika verjetnost, da rešitve, ki bi bila idealna za vse, ne moremo doseči, smo lisica, ki pretehta, kdaj je dobro sprejeti kompromis. Zavedamo se, da v dani situaciji rešitve, s katero bi bili zadovoljni vsi, ne moremo doseči, lahko pa najdemo rešitev, ki bo vsaj približno ustrezala vsem, hkrati pa bomo ob tem ohranili tudi dobre odnose. Pripravljeni smo se delno odpovedati svojim ciljem in željam, vendar pa pričakujemo, da to storijo tudi naši sogovorniki. Nenehno tehtamo med koristmi in »žrtvovanjem«, med tem, kaj bomo pridobili in kaj izgubili, med tem, ali se nam nekaj izplača ali ne. Kadar imamo občutek, da smo se morali odpovedati večjemu deležu kot sogovornik, lahko ob tem doživljamo nezadovoljstvo, celo jezo in začnemo do sogovornika gojiti zamero. Zato si  lisica pomaga tako, da krepi zavedanje, da nas nihče ne sili v sklepanje kompromisov, temveč se zanje odločamo sami, ker v njih prepoznamo koristi zase.kako rešiti konflikt

Sova

V številnih pripovedih sova velja za modrega in pravičnega razsodnika. K njej po pomoč in nasvet se zatekajo drugi, prepričani, da bo ona vedela, kako rešiti na videz še tako nerešljive situacije. Takšen ugled uživajo tudi ljudje, ki si prizadevajo poiskati rešitve za dosego skupnih ciljev in hkrati tudi izboljšati odnose. To počno v sodelovanju z vsemi, ki so v konflikt vpleteni. Če smo kot sova, ne vsiljujemo svojih odločitev ter ne prepričujemo sogovornika, da imamo prav le mi, temveč se zavedamo, da ima vsak svojo resnico, in poudarjamo sprejemanje takšnih odločitev, ki pomenijo zadovoljitev vseh vpletenih. Verjamemo, da se konfliktov ni treba bati, da so rešljivi, če le usmerjamo pozornost v obojestransko spoštovanje in strpnost. V svojem vedenju izkazujemo spoštovanje in sprejemanje različnosti, kar se izraža tudi v načinu komunikacije. Pomembno se nam zdi, da je ta učinkovita, dvosmerna in neprekinjena, pa tudi, da vključuje aktivno poslušanje. Kako si pomagati, da bomo pri soočanju s konflikti še učinkovitejši? Dovolj bomo naredili že s tem, da bomo s svojim načinom delovanja nadaljevali, seveda pa lahko še dodatno treniramo tudi svoje komunikacijske veščine in spretnost aktivnega poslušanja ter tako še povečamo svojo učinkovitost pri soočenju s konflikti.

Z ljubeznijo. ♥
Petra kako rešiti konflikt kako rešiti konflikt kako rešiti konflikt kako rešiti konflikt kako rešiti konflikt